Möte med Upsala golfklubbs banchef

Leif Paulsson hål1

Från sin kontorsarbetsplats kan Leif Paulsson blicka ut över första, fjärde och femte hålen på Stora banan. – Det är världens bästa utsikt, säger Leif.

En golfklubbs attraktivitet vilar på på flera pelare: bankvalitet, service, restaurang och klubbkänsla. Den här säsongen tar Upsala GK många poäng på sin bankvalitet jämfört med andra klubbar. Genom medlemmarnas kontaktnät, våra gästspelare och genom våra stora tävlingar sprids nyheten om sammetslena fairways och lockar hit flera spelare till vår klubb.

Det har varit en svår vinter och vår med isbränder för många klubbar i landet, men Leif Paulsson och hans medarbetare har lyckats vända mycket svåra förutsättningar till en dundersuccé. Jag träffar Leif en het dag i mitten av augusti för att försöka ta reda hemligheten till framgången.

Värsta våren på över 30 år

Det började regna på nyårsafton och då det senare frös på insåg Leif att det skulle bli en tuff vår. Kylan höll i sig långa perioder, vilket medförde att isen låg kvar långt in på våren.

– Under våren har vi jobbat med att odla gräs, säger Leif. Banan tog mycket stryk under vinter och vår. Det krävdes nyetableringar av gräs. Med mycket näring, vatten i lagom proportioner och luftningar för att stimulera rotsystemen fick personalen så småningom till det och från midsommar har banan varit riktigt bra. Tre gånger har man stödsått gräs, men man har också transplanterat gräsmatta till greener för att få bukt med de värsta skadorna. Vändningen kom med ett regn i månadsskiftet mellan maj och juni. Regnet fick till slut fart på växtligheten.

Klipp, göd och vattna!

Många gäster är imponerade över att de inte ser ett enda ogräs på fairway. Hemligheten ligger i att man ska ha en tät fairway så att ogräset inte får någon chans. Detta gäller såväl trädgårdar som golfbanor. Klipp gräset ofta, göd mycket och ordna bra bevattning.

Lätt dressning genomförs både måndagar och fredagar. Genom att dela upp dressningen på två dagar i veckan märks det mindre vid varje tillfälle. Det gör också att kvaliteten på banan är i topp till helgerna. Måndagar är annars den stora arbetsdagen då banarbetarna märks mest. Gästspelarna kompenseras då genom lägre greenfee.

Banan har i år hållit så god kvalitet att inga speciella åtgärder har behövt vidtas inför de stora tävlingar som hållits. Under tävlingarna klipps dock fairways varje morgon istället för varannan dag. Banpersonalen klipper alla fairways på Stora banan på kortare tid än den tid du behöver för att spela en 18-hålsrunda. Det tar totalt två och en halv timme. Det är fördelaktigt att klippning kan ske vid torrt väder då detta är mycket effektivare och ger bättre kvalitet som följd.

Bevattningen är numera högteknologisk. Från sin dator och mobiltelefon kan Leif via ”Internet of Things” styra varje sprinkler individuellt. Detta möjliggör en effektiv styrning av vatten till de delar av banan som så behöver.

It takes a team to tango

– Den golfklubb som har tillgång till mycket resurser har en fördel när det gäller banskötsel, säger Leif, men det gäller också har få ihop ett bra gäng som jobbar tillsammans. Lagarbete är A och O för att vi ska lyckas. Jag har ett fruktansvärt bra team som jobbar med anläggningen. Som mest har 13 personer varit engagerade i arbetet denna säsong.

– Vi har kul på jobbet när vi arbetar, säger Leif. Den mentala inställningen är att vi fixar den här situationen, men det kan ta lite tid beroende på förutsättningarna. Att hålla banan i gott skick handlar om hårt arbete under innevarande säsong. Man kan inte rida på att det har varit bra under tidigare år.

– Just den här säsongen har tagit mycket energi av oss alla, tillägger Leif. Vi som jobbar med banan når mållinjen först när vi stänger ner banan i höst. Tills dess kämpar vi vidare. När banan stänger byter banarbetet karaktär och vi övergår till att säkra upp anläggningen inför vintern, samt att lufta banan, röja sly och utföra annat skogsarbete.

Så kan vi spelare bidraga till banarbetet

Spelarens ABC:
– Alltid laga nedslagsmärken – även om det inte är ditt eget.
– Byt riktning när du övningssvingar. Om banpersonalen ser någon som svingar i spelriktningen förutsätter de att det kommer en boll flygande mot dem.
– Clear? Om du ser banpersonal framför dig så avvakta klartecken innan du genomför ditt slag.

Vad händer nästa säsong?

På frågan om det finns några planerade projekt inför nästa säsong nämner Leif att diket, eller kanalen, på hål 4 behöver byggas om. Det är dräneringen som är problemet. Leran som omger dikets kanter trycker på och får betongen att ge vika. Leran behöver bytas ut mot mera porösa massor. Ännu finns ingen definitiv plan på hur lösningen kommer att se ut nästa år.

En annan idé är att lägga en ny greenbunker kort till vänster på hål 8 där det för några år sedan stod ett stort träd. Det skulle vara estetisk tilltalande vid den i övrigt bunkerfria greenen och en god ersättning för den svårighet som trädet utgjorde.

Om att leva med sitt arbete

Varför ser vi aldrig Leif med en golfbag i handen?

– Jag slutade spela golf för drygt tio år sedan, säger Leif. Det var inte längre avkopplande. När jag själv spelade gick jag bara och spanade på banan och funderade på vad som skulle behöva göras nästa dag.

Vad gör då Leif när han själv vill koppla av. Jo han ser fram mot höstens älgjakt som han bedriver på egen mark i Vittinge.

Leif Paulsson hål18

Leif Paulsson, här på 18:e green, är utbildad på lantbruksskolan utanför Sala. Från början var det meningen att han skulle ta över sin fars gård, men eftersom han kände dåvarande banchefen på Upsala GK fick han sommarjobb hos oss. Sedan dess har det blivit mer än 30 år på klubben.

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till