Till samtliga berörda

Valberedningen i Upsala GK har nu påbörjat nästa steg i sitt arbete inför årsmötet som är att rekrytera nya styrelseledamöter.

I detta arbete ingår att föra en dialog med sittande styrelse och er medlemmar om Upsala GK:s organisation.

Valberedningen ger nu därför samtliga röstberättigade medlemmar möjlighet att inkomma med namnförslag på personer som är intresserade av och lämpliga att ingå i styrelsen. Vid angivande av namnförslag önskar Valberedningen även mer detaljerad information om den aktuella personen och dennes erfarenhet inom golfen.

Valberedningen tar tacksamt emot förslag på personer som även har intresse av att engagera sig i någon av kommittéerna.

Valberedningen önskar förslag enligt ovan. Vi tar gärna emot dem så snart som möjligt så vi kan börja bearbeta förslagen i god tid innan årsmötet i slutet av mars.

Förslag lämnas via mail till valberedningen@upsalagk.se

Med vänlig hälsning,
Valberedningen Upsala Golfklubb

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till