Till Upsala golfklubbs medlemmar

Valberedningen i Upsala GK har nu påbörjat sitt arbete inför årsmötet i mars 2024.

I detta arbete ingår att föra en dialog med sittande styrelse och er medlemmar om Upsala GK:s organisation.

Valberedningen ger nu därför samtliga röstberättigade medlemmar möjlighet att inkomma med namnförslag på personer som är intresserade av och lämpliga att ingå i styrelsen. Vid angivande av namnförslag önskar Valberedningen även mer detaljerad information om den aktuella personen och dennes erfarenhet inom golfen, samt att den ska vara tillfrågad av dig som tipsare.

Valberedningen önskar förslag enligt ovan. Vi tar gärna emot dem så snart som möjligt, men senast 17 november.

Förslag lämnas via mail till valberedningen@upsalagk.se

Med vänlig hälsning,
Valberedningen
Upsala golfklubb

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till