Upplands första jämställda klubb

Vid Upsala golfklubbs årsmöte den 26 mars överlämnade Svenska Golfförbundet ett diplom till klubben som därmed är Upplands första diplomerade klubb enligt Vision 50/50.

Vår förändringsledare Monica Wiig tog, tillsammans med en stolt klubbchef, emot utmärkelsen.

Förändringsprogrammet har pågått under lång tid. Monica tog tillfället i akt att betona att man aldrig kan blir färdig med detta eftersom det handlar om ett förhållningssätt. Klubben har nu bildat en vitaliseringsgrupp som ska se till att programmet fortgår.

Några synbara saker som vi hittills åstadkommit är:
Klubbens vision: En plats för alla – en plats att längta till.
Våra värdeord: Glädje, gemenskap, utveckling
Tee 42

Föreningens ordförande,  Anders Kylesten, anförde att varje beslut som numera fattas i klubbens styrelse och i kommittéerna ska baseras på förhållningssättet i Vision 50/50 och även efter att aspekter för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet har beaktats.

Tillsättningen av förtroendeposter sker med jämlik fördelning och inom juniorverksamheten har Therése Larsson jobbat mycket med ungdomarnas delaktighet i beslutsprocessen.

I enlighet med tankarna i Vision 50/50 beslutade årsmötet att sänka rösträttsåldern i föreningen till det år medlemmen fyller 16 år.

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till