Förändring i styrelsen

Roger Ohlsson har, på egen begäran, lämnat styrelserna i Upsala GK och Håmö Golf AB.

– Styrelsen är större än nödvändigt, säger Roger i en kommentar. Jag ska rekommendera valberedningen att reducera antalet ledamöter.

Fram till årsmötet den 28 mars övertar suppleanten, Carl-Magnus Strömberg, Rogers plats i styrelsen för Upsala GK.

Tack Roger för ditt arbete och engagemang.
Karin Kraft
Ordförande

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till