Förslag inför Upsala golfklubb årsmöte

Tisdagen den 28 mars 2023 är det årsmöte i Upsala golfklubb. Mötet hålls klockan 18 i Ekonomikums hörsal 3 på Kyrkogårdsgatan 10 i Uppsala.

Har du en idé eller ett förslag?

Årsmötet är golfklubbens högsta beslutande organ och består av alla de medlemmar som väljer att närvara vid mötet. Du som medlem i Upsala Golfklubb har möjlighet att lämna förslag till förändringar som du vill att årsmötet ska besluta om. Ett sådant förslag kallas ”motion”.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet, det vill säga på alla hjärtans dag den 14 februari 2023. Skicka motionen till styrelsen@upsalagk.se eller lämna den till kansliet.

Kallelse till årsmötet med dagordning tillhandahålles medlemmarna senast den 2 mars 2023.

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till