Förslag till ny styrelse från 28 mars 2023

Valberedningens förslag 2023-02-24

Ledamöter:
1. Anders Kylesten, 1 år, ordförande
2. Patrik Claesson, 2 år
3. Kristina Eriksson, 2 år
4. Karin Kraft, 1 år (fyllnadsval istället för Anders Kylesten)

Suppleanter:
1. Carl-Magnus Strömberg, 1 år
2. Jens Frykstrand, 1 år

Medlemmars förslag till ny ledamot:
5. Stig Bernsten, 2 år

Följande ledamöter i styrelsen har ett år kvar av sin mandattid:
6. Stefan Bergström
7. Isabelle Johansson

Följande ledamöter i styrelsen avslutar sin mandatperiod och tackar nej till omval:
Yvonne Andersson,
Jens Andreasen,
Karin Kraft, som ordförande,
Roger Ohlsson, och
Magni Sigurdsson.

Hälsningar valberedningen
Stig Bernsten, Moa Duf, Ulla Nyfjäll

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till