Varning för fallande träd

Under vecka 7 startar gallringsarbete i skogen utanför spelområdet bakom Stora banans hål 4-7. En förutsättning för arbetet är att vädret är lämpligt.

Det finns flera anledningar till att arbetet utförs. Dels får du som spelare en bättre spelupplevelse med ett omkringliggande landskap som har en ljusare parkkaraktär och som släpper igenom mera solsken. Dels behöver vi sköta om skogen och det sker genom att säkra upp den mot insektsangrepp och stormar.

Har du frågor om gallringen ber vi dig vända dig till utförarens representant Fredrik Rosén på 0703-401828.

För din egen säkerhets skull ber vi dig respektera skyddsavståndet till maskinerna. Gå ej närmare än 100 meter.

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till