IT-incident

Måndagen den 22 januari fick många av Upsala GKs medlemmar två meddelanden via e-post där de uppmanades att betala sin årsavgift i MinGolf. Eftersom meddelandena var egendomligt formulerade så reagerade ett flertal medlemmar korrekt och hörde av sig till klubben med frågor om de var utsatta för falsk e-post eller om en IT-attack hade inträffat.

Sedan dess har Svenska Golfförbundet och Upsala GK undersökt vad som egentligen inträffat. Vi kan konstatera följande:

  • Utskicket gjordes INTE från Upsala GK.
  • Vi har denna gång INTE heller varit målet för någon fientlig hackergrupp.
  • Utskicket genererades av misstag genom felaktigt handhavande hos IT-utvecklarna.

Åtgärder kommer att vidtas för att förebygga liknande incidenter.

Vi vill på detta vis berätta för medlemmarna i Upsala GK vad som inträffat och samtidigt berömma dig som är vaksam när du får egendomlig e-post.

Gunnar Håkansson            Anders Kylesten
Generalsekreterare.          Ordförande
Svenska Golfförbundet    Upsala golfklubb

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till