Kallelse & handlingar årsmöte 2022

Tid:               29 mars kl 18:30
Plats:            Ekonomikum Hörsal 3, Kyrkogårdsgatan 10

Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna till årsmöte 2022. Ekonomikums hörsal nummer 3 är abonnerad för ändamålet. Mötet öppnar 18:30, kaffe serveras från 18:00 just utanför då förtäring inte är tillåten inuti hörsalen. Parkering finns i anslutning till Ekonomikum, som också nås av stadsbuss nummer 1 & 5.

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer senast en vecka före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, i klubbhuset samt upsalagk.se.

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till