Kommittéarbete med glädje, gemenskap och utveckling

Upsala golfklubbs styrelse hade till sammanträdet den 24 maj bjudit in representanter för samtliga kommittéer vid klubben. Såvitt vi vet är det första gången på mycket länge som kommittéerna och styrelsen möts för att diskutera verksamheten.

Vid mötet informerade kommittéerna om sin verksamhet och kunde även framföra önskemål om vilket stöd de behöver från styrelsen inför framtiden. Före mötet hade samtliga kommittéordföranden haft ett förberedande lunchmöte med styrelsens kommunikatör, Anders Kylesten. För den nya styrelsen vid klubben var det mycket informativt att få ta del av kommittéernas verksamhet, planer och utmaningar.

Styrelsens uppfattning är att de idéellt arbetande kommittéerna utför ett fantastisk bra arbete, som i hög grad bidrar till klubbens vision – ”En plats för alla, en plats att längta till”. Ett stort tack riktar vi till er alla för detta engagemang för klubbens bästa. För er skull, och för alla andra idéellt arbetande, finns ”Club 22”, som ska sätta lite guldkant på er tillvaro.

Vi hoppas också att Club 22 ytterligare ska öka intresset bland medlemmarna att engagera sig i kommittéarbete. Hör av er så hittar vi en lämplig uppgift. I vår klubb finns plats för alla – unga och äldre – proffs och nybörjare – oavsett lågt eller högt handicap.

Vi i styrelsen finner både stolthet och glädje i att arbeta för en medlemsägd klubb som genererar så mycket kreativa insatser. Vår klubb är ett exempel på den svenska idrottsrörelsen när den fungerar bra.

Några av kommittéerna har redan ett bra samarbete. För andra finns en potential att hjälpa varandra. Redan vid sittande bord kunde vi konstatera att det finns både kompetens och framåtanda för att ytterligare förbättra verksamheten och dela med sig av sin erfarenhet, allt enligt våra värdeord:

Glädje, gemenskap, utveckling

Karin Kraft

Ordförande för Upsala Golfklubb

Karin

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till