Glädje, gemenskap och utveckling

Den 25 september ordnar vi en dag för dig som är medlem på Upsala golfklubb med tävling, träning, korvgrillning och fika med musikquiz.

Klubbkänsla är viktigt för vår klubb. Vi ser vikten av att medlemmar i alla åldrar, med olika erfarenhet av golf, har möjlighet att spela och träna tillsammans. Vi lär av varandra och vi lär känna varandra. Upsala golfklubb är ”en plats för alla och en plats att längta till”.

Anmälan senast den 21 september via länken nedan till Svenska lag

https://www.svenskalag.se/upsalagk/formular/anmalan-medlemsdag-upsala-gk-25-9-2022/11850

Skicka e-post till styrelsen@upsalagk.se om du har frågor angående medlemsdagen.

Varmt välkomna
Klubbledning & Styrelse

Program för medlemsdagen den 25 september

8.00 Isabelle Johansson leder gemensam uppvärmning till musik på driving rangen.

8.30 Kanonstart för scramble i lottade lag. Alla lag spelar 9 hål på någon av de tre banorna. Alla kan vara med – Golfskojare lottas tillsammans med en förälder – ange detta i anmälan. I samband med golfrundan anordnas även en tipspromenad.

Lunch
Grillkorvbuffé serveras efter golfrundans slut.

Diplomering
I samband med lunchen kommer Svenska Golfförbundets Lena Lindström att diplomera klubben för arbetet med Vision 50/50.

Prisutdelning
I samband med lunchen sker prisutdelning i den scrambletävling som spelats 24 september för de medlemmar som är volontärer i Club 22.

Träna med juniorerna:
Under eftermiddagen finns några av våra juniorer som är tävlingsspelare tillgängliga på fyra stationer för gruppövningar. Träna putt, chip, wedge och range under ledning av flera av klubbens bästa spelare.

Fika med musik
15.00 Eftermiddagsfika med musikquiz under ledning av Per Hanser och Noa Holmberg

16.00 Medlemsdagen avslutas

Allt detta till det symboliska priset av 50 kronor.

 

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till