Upsala golfklubbs styrelse

Vid Upsala golfklubbs årsmöte den 26 mars 2024 omvaldes Anders Kylesten enhälligt till klubbens ordförande för det kommande verksamhetsåret.

Här är namnen på samtliga ledamöter i styrelsen:

Anders Kylesten, ordförande,
Stig Bernsten,
Emma Engman,
Mats Enquist,
Kristina Eriksson,
Jens Frykstrand, och
Anna Palmquist.

Till suppleanter valdes:

Carl-Magnus Strömberg och
Håkan Odell.

Den nya styrelsen tackar årsmötet för förtroendet och beräknar att hålla ett konstituerande möte den 9 april och sitt första ordinarie styrelsemöte i slutet av samma månad.

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till