Förberedelser inför säsongen 2024

Just nu pågår en intensiv tid av planering och budgetering av verksamheten inför kommande säsong. Vårt planeringsarbete är fokuserat på hållbarhet och vårt övergripande mål är att öka medlemmarnas och gästernas nöjdhet. Förhoppningsvis kommer du som medlem att uppleva ännu större glädje, gemenskap och utveckling vid dina besök på Håmö och Upsala golfklubb. Vid årsmötet den 26 mars kan du som medlem ta ställning till verksamhetsplan och budget.

Ekonomisk hållbarhet

Du frågar dig kanske hur klubben klarade av 2023 rent ekonomiskt. Många klubbar i landet har haft problem med rusande priser, höga räntor och allmän ekonomisk oro. Hos oss blev det rekordnoteringar både vad gäller intäkter och kostnader.

Vi konstaterar en sammanlagd vinst för klubb och aktiebolag på ett par hundra tusen kronor före bokslutsdispositioner. Det gör att vi går in i 2024 med stabil ekonomi, tillförsikt och framtidstro. Vi kan vara offensiva och fortsätta med klubbens utveckling. Men i dessa ekonomiska orostider behöver vi även förstärka vår handlingsberedskap genom att öka klubbens flexibilitet till prissättning av medlemskap. Styrelsen kommer därför att lämna ett förslag till årsmötet i detta syfte.

Social hållbarhet

Du är kanske en av de medlemmar som lämnat synpunkter på reception och shop i våra medlemsundersökningar. För att utveckla och förbättra dessa delar av verksamheten har vi valt att rekrytera en ny och mycket erfaren medarbetare som områdesansvarig för reception, shop och träning. Vår nya medarbetare heter Niclas Olofsson. Du får en närmare presentation av honom den 1 februari.

Du som medlem kommer att möta mer professionalism i dina kontakter med reception och shop. Du får även utökade möjligheter att träna under professionell ledning och hjälp med att sänka din handicap så att du får roligare på golfbanan.

Det kommer att bli ännu roligare att träna på rangen den kommande säsongen när vi installerar ny elektronisk utrustning. Med hjälp av de nya redskapen kommer du att få bättre koll på längd och riktning hos dina slag. 

I huset med tävlingsexpeditionen kommer du kommande säsong bland annat att finna ett nytt gym, inomhusputtning, lokal för juniorer samt möjlighet till förläggning av säsongsarbetare. Konferenslokalen flyttar till juniorstugan. Vi renoverar huset efter den omfattande vattenläcka som drabbade oss i december.

Ekologisk hållbarhet

Vi satsar på att minska användningen av fossila bränslen vid skötseln av banorna och rangen. I praktiken kommer ett antal eldrivna robotar att börja jobba hos oss med klippning och bollplockning. Vår personal kan huvudsakligen koncentrera sig på att hålla greener och fairways i topptrim medan robotarna sköter om ruff och range. Skicka gärna in förslag till namn på de olika robotarna till styrelsen@upsalagk.se 

Ombyggnaden av Stora banans hål nr 4 är avklarad. De två stora popplarna vid greenen har tagits ned och diket över fairway har grävts om enligt beskrivning i tidigare publicerad artikel.

Anders Kylesten
Ordförande
Upsala GK

Du kommer väl till årsmötet den 26 mars kl. 18. Kallelse skickas ut i början av mars.

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till