Vi söker ideella

Då vi har haft en del objudna gäster samt ser en stor ökning av spel på kvällar så kommer vi utöka våra greenfeekontroller.

Det ligger i allas intresse att vi hjälps åt att hålla koll på banan och att alla gör rätt för sig.

Vill du hjälpa till, klicka här för mer information!

hund som ligger på en golfbana framför golfbilar

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till