Varning för bluffmail

Den senaste tiden har golfklubbar utsatts för att se ut som avsändare av bluffmail, bland annat UGK. Mönstret är att avsändaradressen och signaturen varit korrekt, men innehållet avviker. Ofta hänvisas det till bifogade filer med avvikande namn.

Bedragare passar särskilt på under perioder då vi generellt förväntar oss viktig e-post, såsom: fakturor, det kommande ”elstödet” samt kring deklarationen.

Är du misstänksam att någon verkligen kommer från Upsala Golfklubb? Hör av dig till info@upsalagk.se för bekräftelse!

Checklista för att skydda dig mot nätfiske och skadlig kod (källa: MSB)

  • Granska mejlet noga innan du öppnar en bifogad fil eller klickar på en länk. Är meddelandet förväntat? Brukar avsändaren uttrycka sig på det här sättet?
  • Var vaksam och klicka inte om meddelandet innehåller uppmaningar att till exempel lämna ifrån dig kort- eller kontonummer eller lösenord, ber dig ladda ner bilagor eller programvara eller uppmanar dig att agera snabbt.
  • Om du fattar misstankar bör du verifiera avsändaren via andra kanaler än de som anges i utskicket eller avstå från att öppna/klicka. Om du är anställd i en organisation ska du kontakta din it-funktion.

Läs mer på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap’s hemsida här!

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till