Vi bygger framtidens övningsområde

Från och med den 13:e maj stängs övningsområdet mellan rangen och berget.

Upsala Golfklubb avser att utveckla området till ett mer funktionsdugligt träningsområde. Vi ser framför oss en stor green, ett par stora bunkrar och möjligheter till träning av pitchning, bunkerslag och chipning.

Under perioden för ombyggnad kommer övningsområdet att vara avspärrat med rep som inte får passeras. Allt tillträde till övningsområdet är tillsvidare förbjudet.

Anledningen till att vi måste vara så stränga beträffande tillträdet är att en arkeologisk förundersökning kommer att inleda ombyggnadsperioden. Du får inte, på något vis, påverka vad arkeologerna möjligen kan finna på området.

Under ombyggnadstiden hänvisar vi medlemmar och gäster till klubbens övriga träningsytor:

  • Rangen (nu med Toptracer)
  • Övningsgreener i anslutning till range och klubbhus (puttning)
  • Övningsområdet till höger om rangen (pitchning)
  • Övningsgreenen mellan Stora banans hål 2 och 3 (bunkerslag och chipning)
  • Övningsgreenen till vänster om Stora banans hål 1 (chipning)

Äntligen kan vi börja!

Ett efterlängtat beslut

Redan under 2022 planerade klubben att renovera övningsområdet. Eftersom delar av övningsområdet är markerat som ett område för fornlämning, så är en ombyggnad inte okomplicerad. Klubben kontaktade därför 2023 Länsstyrelsen med önskemål om att få klartecken till en renovering.

I april 2024 kom till slut beslutet att en arkeologisk förundersökning ska genomföras på platsen. Uppdraget att praktiskt genomföra undersökningen gick till Upplandsmuséet. Undersökningen genomförs av ett par arkeologer och en grävmaskinist och tar cirka en vecka.

Preliminär tidplan

Den 13-17 maj 2024 kommer en arkeologisk förundersökning att genomföras. Därefter kommer eventuella arkeologiska fynd att analyseras. Under analysperioden är vi förhindrade at använda övningsområdet.

Länsstyrelsen i Uppsala län fattar därefter beslut om hur Upsala GK kan fortsätta ombyggnaden av området.

Klubbens plan är att ombyggnaden helt ska genomföras under 2024.

Vår förhoppning är att det nyrenoverade övningsområdet kan öppna till säsongen 2025.

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till