• Tillfälliga lokala regler med anledning av coronaviruset

   

  Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

  För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.

  Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

  Flaggstången

  Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green.
  Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba. Flaggstången anses inte som passad.

  Hålet

  När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren undvika vidröra flaggstången.

  Bunkrar

  En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom ett scorekort från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

  Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.