• NYHETER BOKNINGSSYSTEMET

  Antal bokade tider

  En 7-dagars medlem kan samtidigt ha 4 bokade tider varav 2 helgtider.

  En vardagsmedlem kan samtidigt ha 3 bokade tider.

  Medlem kan samtidigt ha 2 bokade tider.

   

  Gråtider

  Fr o m 1 april blir det två gråtider/tim mellan 10.00 – 15.00.

  Gråtiderna kan endast bokas på plats och bokas i turordning. De infaller 10.20 och 10.50 och motsvarande under var timme inom ovan angivet intervall.

  Klubben kommer att göra gruppbokningar vilket kan medför att vissa gråtider  utgår.

   

  Detta gäller på banan, ranchen och klubbhuset

  • Par 3 hål utslag från matta
  • Bunkrar inga krattor, snygga till med fot eller klubba
  • Golfbil endast med intyg – kör på vägar eller ruff
  • Toaletter efter hål 8 och hål 14 är öppna
  • Rangen Solokort fungerar fortfarande, fyllas på eller köpas i receptionen alt att du följer instruktion vid bollmaskinen
  • Tänk på att inomhus: hålla avstånd max 4 personer per grupp – sprid ut er, använd handsprit, finns på många ställen