• Nyhetsbrev 19 november

  En kvinna som vice ordförande i Upsala GK!

  Styrelsen har konstituerat sig. Vi är en klubb som satsar på Vision50/50 är därmed extra glada och stolta över att en kunna presentera en kvinnlig vice ordförande! Yvonne Anderson är vår nye vice! Yvonne har inte varit medlem så länge i klubben men har från första dagen varit aktiv. Hon och hennes man Gösta är ute på klubben nästan varje dag. Hon är redan nu ordförande i Damkommittén. Hon har erfarenhet av styrelsearbete i Wäsby GK.
  Vi hälsar också Carl Magnus och Jens välkomna in i gänget.

  Presentation av Styrelsen:
  Ordförande: Einar Brekkan
  Vice ordförande: Yvonne Andersson
  Sekreterare/Ekonomiansvarig: Stefan Bergström
  Ledamot – Anläggninsansvarig: Tommy Wallin
  Ledamot – Tävlingsansvarig och Anläggninsansvarig Carl Magnus Strömberg
  Ledamot – Jens Andreasen: Ansvar för Sociala media/PR/IT
  Ledamot – Elit och junioransvarig: Jakob Ekman
  Ledamot – Avtalsansvarig: Magni Sigurdsson


  Uppgifter i GIT!!

  Alla måste kontrollera de uppgifter som finns i GIT! Vi vet redan nu att många inte får nyhetsbrev och den vanligaste orsaken är att man inte har bytt adress i GIT. All fakturering kommer att vara digital och därför extra viktigt att det står rätt mailadress GIT. Lika viktigt att kontrollera postadress och telefonnummer. Enklast kontrollerar du dina uppgifter i ”Min Golf”. Där kan du också göra ändringar så att uppgifterna blir korrekta.


  Medlemskategori

  Vi ber att de som redan vet att de kommer att ändra medlemskategori inför 2021, gör det innan vi börjar fakturera. Skicka ändringen till medlemsarenden@upsalagk.se


  Träningar

  Klubben kommer inte ha några gruppträningar före årsskiftet.
  Begränsat utrymme för individuella lektioner. Om du är intresserad kan du kontakta jakob.remon@upsalagk.se

  facebook homepage