Greenkeeper

Golf i Uppsala - Leif Paulsson
Leif Paulsson

Inledning

Vädret är en av de faktorer som spelar störst roll inom golfbaneskötsel. Särskilt tydligt är det efter en sådan vinter vi precis gått igenom. Den startade ganska normalt med snö i slutet av november som sedan fyllts på under vintern. Snö i sig är inget problem för gräset utan fungerar som ett mycket bra isoleringsskikt mot kylan men om det bildas is under snön blir problemen stora. Den stora skillnaden mot ett normalt år var att vintern varade några veckor längre denna gång. Först i mitten av april släppte snön sitt grepp och visade fram de skador vintern givit upphov till. Vad jag så här långt har sett eller fått höra via mail och telefonsamtal ser det hyfsat bra ut trots allt där gräset kommit fram. Som vanligt finns det en del snömögelskador och gräs som dött i lågpunkter men några riktigt allvarliga problem har jag inte sett så här långt..