• Påminnelser för årsavgiften.

    I de första dagarna i december skickade klubben ut fakturor med årsavgift till alla medlemmar (ej företagskunder). För första gången gjorde vi det med e-post. Det visar sig att det är många som ännu inte betalt årsavgiften. Orsak till detta är att en del av er inte fått fakturan, hos andra har den hamnat i skräpposten eller så har fakturan sett obekant ut och därmed kastats bort. Fakturan kommer från Hogia eInvoice.

    Vi kommer nu att skicka ut påminnelser, dels som e-post, dels som brev. Om ni betalt och ändå fått en påminnelse eller att påminnelsen inte stämmer överens med er uppfattning om beloppet, maila då till medlemsarenden@upsalagk.se och berätta vad som är fel. Glöm inte ange golf-id. Var felet uppstått är mindre viktigt huvudsaken är att allt blir rätt.

    Till dig som inte fått någon faktura eller någon påminnelse vill vi be dig att kontrollera e-post adressen i Mingolf.se och meddela detta till klubben på medlemsarenden@upsalagk.se

    Det är viktigt för klubben att alla betalar sin årsavgift i tid.

    // Kansliet