• Påskbrev

  PÅSKBREV

  Som brukligt(!) hade vi en varm och grön vinter ända fram i januari. Då plötsligt fick jetvindarna fnatt och skickade arktisk kyla ner över hela Europa. Detta till skidåkarnas och barnens förtjusning. Vår greenkeeper kunde hålla sig för skratt! Lika plötsligt som vintern kom försvann den och på en vecka gick vi från vargavinter till vår!

  Banan: Leif är mycket nöjd med hur banan ser ut. Snötäcket skyddade banan och allt är grönt och ingen isbränna. Om inte våren blir mycket ogynnsam kan vi få spela en bana som blir lika fin som förra året.

  Någon vecka före påsk trodde Leif att vi kunde öppna Storabanan andra veckan i april! Så blev det inte utan spelet började Skärtorsdagen 1 april.
  Mellanbanan öppnade 28 februari(!) Det blev rusning-ett riktigt kosläpp! På eftermiddagen 28 februari fanns det knappt en ledig parkering på klubben!

  Både stormar och ålder har tagit en del träd under vintern. Det vi märker mest är att trädet kort vänster om 8.e green är borta. Bevattningsarbetet på Lillabanan är slutfört. Nu finns det förutsättningar att verkligen höja standarden också på Lilla banan. Kvar lite återställning efter grävandet. Nya teen på hål 8 Lilla banan färdigställs. Vi får vänta tills nästa år att fixa greenerna på Lilla banan.
  Tee43: Bankommittén med Carl Magnus och Per Hanser har jobbat med ”tee43”. Nu finns färdigt förslag där banan blir 4327 m.. Vi hoppas få till slopemätnig och scorekort så fort som möjligt. Spännande att följa hur mottagandet blir.

  Taket på rangen: Stormen tog inte bara träd! En morgon låg rangetaket upp på berget som en sköldpadda som lagt sig på rygg. Totalförstört! Tyvärr ingen försäkring som täckte detta. När investeringbudgeten lades allokerades 500 000 kr till taket. Meningen vara att det skulle vara klart till säsongsstarten. Denna gång skulle det göras ordentligt, arkitekt kopplades in, hållfasthet skulle räknas ut och tiden gick. När det dessutom visade sig att tänkt enteprenör inte skulle kunna hjälpa oss stod det klart att taket måste byggas i höst. Den ritning som nu finns ger möjlighet till två våningar och därmed ytterligare 7-8 utslagsplatser.

  Rangen: Nya bollar kommer andra veckan i april. Vi får en ny bollmaskin med två ”uttag”. Vi kommer att kunna köpa bollar med bollkort, SWISH eller betala för hinkar i receptionen och då få en kod för att få ut bollar. Ingen kreditkortsbetalning nere på rangen längre.

  Fortsatt arbete med att höja status på rangen. Vi kommer att klippa målgreenerna. Ojämnheter och rännor som försvårar plockning skall fixas. Om vi får en slätare range kan det inom några år bli aktuellt med med automatiska bollplockare. Mattor på rangen kommer att bytas ut löpande.

  Paddelbanor: Paddelboomen fortsätter. Stort intresse för att bygga två paddelbanor på klubben. Planerna i höstas vara att vi skulle kunna bygga två banor under vintern. På höstmötet presenterades dessa planer och att klubben inte skulle investera pengar i detta projekt. Vi skulle arrendera ut marken och intressenter skulle bygga banorna. Visade sig tidigt att styrelsen inte har rätt att arrendera ut mark utan godkännande från Årsstämma! Eventuellt arrende kommer upp på Vårstämman. Kan också vara så att det skulle vara gynnsamt att investera själva i banorna. Dessa skulle snabbt ge en vinst som vi annars skulle lämna till arrendatorn.

  Avgifter: För första gången denna vinter fick medlemmar en elektronisk faktura. En del praktiska problem med detta men medlemsavgifter kommer in i en förväntad takt. Ganska mycket pengar utestående fortfarande. Betalningar brukar sätta fart när banan öppnar! Vi kommer i april att stänga av de medlemmar som inte betalat. Detta innebär att man inte kan spela golf någonstans.

  Tävlingar: Vi planerar tävlingar i samma omfattning som ett normalt år. Tävlingsprogram är i princip klart. Hur det sen blir är det ingen som vet! Egentligen ännu mer oklart i år än förra året på grund av vaccineringen eller rättare sagt ”inte vaccinering”.

  Myndigheten har har inte utmärkt sig för klara riktlinjer och risken nu är det blir ett saligt hattande fram och tillbaka när man har ytterligare en faktor att brottas med i ekvationen! Att man öppnade upp för regionala skillnader gör det änne svårare. Vi hoppas på hjälp från SGF som lovar veckovisa uppdateringar.

  Bokningar: GIT bjuder på en utförlig statistik för nyttjande av Stora banan. Tyvärr har vi inte detta på Mellan-och Lilla banan. Totalt spelades 34 000 ronder på Stora banan vilket innebär att 74% av bokningasbara tider utnyttjades. Detta är en MYCKET hög andel. Styrelsen har analyserat den statistik som är tillgänglig och gör vissa ändringar. Sjudagars medlem kan ha fyra tider bokade på Stora banan varav 2 på helg. Vardagsmedlem kan ha 3 bokade tider och andra medlemskategorier 2 tider.
  De första grå tiderna på morgonen utnyttjades för dåligt (34%) varför förslaget är att första grå tid blir 1050. Andra gråtider ligger högre men inte lika mycket bokade som ordinarie tider. Styrelsen gör den bedömningen att grå tider är viktiga för spontangolf, och även lite motsägelsefullt, för tillgänglighet. Under några timmar mitt på dagen kommer det att finnas två grå tider per timme vilket innebär att antalet grå tider per dag är oförändrat d.v.s. 10 stycken. Vi kommer löpande att följa bokningarna för att justera vid behov.

  Sponsorer och Business Club: Företagsnätverket och sponsorer är viktiga för klubben. I oktober sade vi upp alla sponsorkontrakt. Ett djärvt grepp men nödvändigt. Vi försöker få enhetliga kontrakt. Vi tar bort de så kallade ”spelbrickorna” som innebar företag med bricka eller brickor kunde spela utan begränsningar.

  Detta betydde att förra året svarade företagen och brickorna för 1/6 av alla ronder på klubben. Eftersom den alvarligaste kritiken som vi kan få från medlammar är dålig tillgänglighet var detta en situation som var ohållbar. Nu finns det greenfee biljetter i företags-paketen i stället för brickor.

  Det innebär att företag som spelade 200-400 ronder på sina brickor kanske inte fortsätter på klubben. Detta leder till en inkomstförlust som vi ändå accepterar eftersom de nya kontrakten kommer att generera ungefär 3000 företagsronder i stället för 6000 förra året och därmed frigöra 3000 (!!) ronder för medlemsspel!
  Klubben har nu kontrakt med drygt 70 företag. Vi välkomnar nya och gamla företagsmedlemmar.Som grupp är dessa medlemmar viktiga. Att UGK skall bjuda på en fin miljö för ”nätverkande” är självklart. Vi kommer att satsa lite extra på de aktiviteter som ingår i paketen. Klubben prioriterar medlemmar i Business Club när vi köper varor aller tjänster och uppmanar medlemmarna att göra likadant.

  Klubbhuset: Under vintern mycket arbete med inredning i klubbhuset. Vi hoppas medlemmar kommer att tycka om en mer öppen och ljusare restaurang, en ny mini-lounge i anslutning till entrén (lättare att sprida ut sig i dessa tider), en uppfräshning av personalutrymmen och kontor. Nytt prisskåp. Vi har tagit bort de stora träden framför ingången (det var inte enar!). Huset ser plötsligt mycket pampigare ut.

  Shop-reception: Vi har glada att kunna se fram emot ytterligare en säsong med Martina och Olle!
  Restaurangen”Golf&Tonic” med Daniel, Sean och de andra har öppnat med en lite reducerad meny.

  Vårstämma: Vårstämman skall enligt stadgarna hållas före mars månads utgång. I början på året var smittan låg och vaccneringen skulle starta. Då trodde jag      att framåt våren skulle vi kunna ha ett fysiskt årsmöte. Sen kom tredje vågen och vaccinering dröjer och helt klart att vi måste ha en digital stämma. Preliminärt medio maj månad. Vi är skyldiga att ha stämman senast 30 juni d.v.s. 6 månader efter årsbokslutsdatum. Styrelsen kommer att göra Årsbokslutet tillgängligt för alla medlemmar så fort revisorn skrivit på.

  Ny tränare: Vi har ett tillskott till tränarstaben. Klubben har fått sin första kvinnliga pro! Välkommen till Upsala GK önskar vi Therese Larsson. För en klubb som driver ett jämställdhetsprojekt är detta extra roligt och viktigt  Tessan börjar jobba heltid tisdag efter påsk.

  Välkommen till UGK!

  Här med sin Jakob i San Fransisco

  Å styrelsen vägnar vill jag särskilt tacka några personer som har jobbar ”beyond the call of duty” under vintern. Det handlar om vår klubbchef Marcus Eidelöf  som förutom sina rutinuppgifter har jobbat dag och natt med sponsorerna. En uppgift som i sig har varit ett heltidsarbete. Stefan Bergström är visserligen styrelseledamot och som sådan ekonomiansvarig och sekreterare. Sällan att någon orkar med denna kombination. Stefan är dessutom ”kanslist”. Stefan har jobbat med fakturor, medlemsregister, GIT och ekonomin långt utöver det som vi har rätt att kräva. Peter Helander tänkte sig att som anläggningsnavarig kan jag ta igen mig under vintern. Att vara ”frostvakt” kan inte vara särskilt betungande. Men Peter du är inte en sådan som kan låta bli att jobba. Tillsammans med din vapendragare PG Rickardsson har ni jobbat med underhåll, ändringar och färbättringar varje dag. Nu sist nytt personalkök!  Tack inte bara till er utan också till Leif och grabbarna på banan och inte minst tack till en aktiv styrelse från en tacksam ordförande!

  Med vårhälsning,

  Einar Brekkan
  Ordförande

  facebook homepage