Tävling

Tävlingsbestämmelser

Tävlingsvillkor för Upsala GK 2022

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt klubbens Lokala regler och Tävlingsvillkor. Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

DELTAGARE:
 • För att få delta krävs att spelaren är aktiv medlem i en golfklubb och att anmälningsavgiften för den aktuella och för tidigare tävlingar är erlagda.
 • Om ej annat anges är tävlingen endast öppen för UGK-medlem med EGA Tävlingshandicap (högst handicap -36).
 • Åldersbegränsning tillämpas på vissa tävlingar.
ANMÄLAN TILL TÄVLING SKER I GIT PÅ MINGOLF:
 • Alla anmälningsavgifter skall betalas vid anmälan.
 • Anmälningstidens utgång för tävlingar fastställs till 19:00 tre dagar före tävlingsdagen. Starttider ska publiceras senast klockan 21:00 två dagar före tävlingsdagen.
 • Anmälan som inte avanmälts före anmälningstidens utgång är bindande för betalning av anmälningsavgiften.
 • Anmäld spelare som, utan giltig anledning, uteblir från tävling skall betala anmälningsavgiften.
 • Som giltig anledning räknas akut sjukdom. Även vid hastigt insjuknande måste spelare kontakta tävlingsledaren och meddela sin frånvaro senast samma dag som tävlingen äger rum för att slippa betala avgiften.
 • Upprepat uteblivande, utan giltig anledning, från tävling till vilken spelaren är anmäld kan medföra avstängning från tävlingsspel under viss tid, se Spel- och tävlingshandboken § 8.3.6 sid 80. Beslutas av styrelsen.
ANMÄLNINGSAVGIFTER MEDLEMMAR:
Seniorer Juniorer (<21)
Matchtävlingar 150:- 100:-
Slagtävlingar 18 hål 150:- 100:-
KM 0:- 0:-
ANMÄLNINGSAVGIFTER ICKE MEDLEMMAR:
 • Utöver anmälningsavgift tillkommer tävlingsgreenfee, 500 kr på vardag för alla medlemmar som inte är 7-dagars- eller vardagsmedlemmar samt gäster. 575 kr på helg för alla medlemmar som inte är 7-dagars-medlemmar samt gäster.
 • Greenfeecheckar accepteras inte som betalning för greenfeedelen.
STARTFÄLTSBEGRÄNSNING:
 • I de fall startfältsbegränsning måste tillgripas i handicap-tävlingar sker detta genom att de som anmält sig först prioriteras. I scratch-tävlingar sker utlottning enligt handicap-principen, dvs. spelare med högst handicap stryks först. Om spelare efter lottningen och innan speldagen stryker sig erbjuds anmälda i anmälningsordning och rätt klass från reservlistan att delta. Spelare kan även själv bevaka ev. återbudsplatser i aktuell handicap-klass genom personlig anmälan till tävlingsledningen på plats den aktuella tävlingsdagen.
TEE:
 • Om inget annat anges för respektive tävling gäller att herrar spelar från tee 56 och damer spelar från tee 47.
KLASSINDELNING:
 • Om inte annan indelning meddelas i statuterna för specifik tävling:
Klass Exakt handicap
A -9,4
B 9,5 – 19,4
C 19,5 – 36
 • Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.
TILLSTÅND ATT FRAMFÖRA PERSONTRANSPORTMEDEL:
 • Hemmaklubbens tillstånd ska visas upp vid varje tävlingstillfälle i samband med uthyrningen.
HUNDAR:
 • Får ej medföras under tävlingsrond.
STARTFÖRBUD:
 • Minst 2 starttider (bollar) innan tävling och två bollar efter tävling, detta gäller även innan rond två vid tävling över två ronder samma dag.
ÖVNINGSSPEL:
 • Övning före tävling är tillåten på klubbens övningsområden. Driving range och övningsgreener.
 • Före tävling på 18-hålsbanan är det tillåtet att övningsspela på lilla 9-hålsbanan och Mellanbanan.
RIKTLINJER FÖR SPELARENS UPPFÖRANDE (REGEL 1.2):
 • Alla spelare förväntas spela i spelets anda genom att följa Regel 1.2a. Brott mot Regel 1.2a kan medföra diskvalifikation.
SPELTEMPO (REGEL 5.6):

En spelare, för vilken det är möjligt att slå ett slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma fram till sin boll:

 • 60 sekunder på sig att slå slaget om han/hon inte bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag.
 • 40 sekunder på sig att slå slaget om han/hon bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag.
AVBRYTA SPELET (REGEL 5.7):
 • Omedelbart avbrott: En lång sirensignal.
 • Normalt avbrott: Tre sirensignaler i följd.
 • Återuppta spelet: Två korta sirensignaler.
SCOREKORTSINLÄMNING (REGEL 3.3B):
 • Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i Tävlingsexpeditionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat trappan till tävlingsexpeditionen med båda fötterna.
SÄRSKILJNING (REGEL 3.3A):
 • I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 4 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.
AVHÄMTNING AV TÄVLINGSPRISER
 • Tävlingspriser skall avhämtas i samband med den ordinarie prisutdelningen för respektive tävling. Pris skall avhämtas av pristagaren eller av hans/hennes ombud. Endast i undantagsfall kan priser avhämtas senare i receptionen.
 • Observera att pris som inte hämtats senast en (1) månad efter att prisutdelning skett och/eller resultatlista för tävlingen har anslagits, återgår till TK för användning som pris vid annat tävlingstillfälle.
RESULTAT:
 • Tävlingen är avslutadnär det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen.
HANDICAPFÖRÄNDRING:
 • Registreras automatiskt efter varje tävling. Spelaren ska inte själv registrera sitt resultat.
MATCHTÄVLINGAR:
 • Matchtävlingar spelas med eget val av starttid, datumintervall enligt spelschema. Båda spelarna har lika stort ansvar för att kontakta motspelaren för att komma överens om speltid.
 • Om de tävlande inte kan komma överens om speldatum fastställs tidpunkten för matchen till klockan 16:00 sista dagen för utsatt spelperiod. Spelare som då infinner sig ensam på första tee beredd att spela, vinner på walk-over. Infinner sig ingen av spelarna diskvalificeras båda.
 • Spelaren som vinner matchen för in resultatet på spelschemat.
SENIORGOLF:
 • Seniorgolf spelas enligt Seniorkommitténs detaljbestämmelser.
VARDAGSGOLF:
 • Vardagsgolf spelas enligt Vardagsgolfens detaljbestämmelser.
DAMGOLF:
 • Damgolf spelas enligt Damkommitténs detaljbestämmelser.
JUNIORGOLF:
 • Juniorgolf spelas enligt idrottskommitténs detaljbestämmelser.

 

FASTSTÄLLD STYRELSE OCH TÄVLINGSKOMMITTE UPSALA GK – 2021-04-04

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till