• Regel- och Hcpkommittén kommer fr.o.m. 2018 att ingå under Tävlingskommittén

    Kommittén kommer att ansvara för att: Justera spelarnas hcp, Ta fram ett huvudprogram för årets tävlingar, Banans markeringar är korrekta, Lokala regler är korrekta och finns anslagna på klubbens anslagstavlor, Kommittén har goda regelkunskaper, Tävlingsbestämmelser som finns anslagna på hemsidan efterföljs.