Tävlingar, Lilla banan

Klubbmästare, Lilla banan C-klass, Lilla banan
År Namn År Namn
1989 Katarina Grinell 1994 K-G Pettersson
1990 Lotta Eriksson 1995 Kerstin Segerfeldt
1991 Karin Fries 1996 Celina Swing
1994 Anders Tottmar 1997 Stig Jägare
1995 Gunnar Langfors 1998 Börje Lindström
1996 Jakob Berlin 1999 Gun-Britt Burvall
1997 Mike Lord 2000 Johan Drott
1998 Martin Söderberg 2001 Fabian Söderberg
1999 Martin Söderberg 2002 Hanna Roos
2000 Martin Söderberg 2003 Sophia Hellström
2001 Björn Winell 2004 Fredrik Heldin
2002 Martin Söderberg 2005 ?
2003 Oskar Eneman 2006 ?
2004 Daniel Björkman 2007 ?
2005 Martin Söderberg 2008 ?
2006 ? 2009 ?
2007 ? 2010 ?
2008 ? 2011 ?
2009 ?
2010 ?
2011 ?
D-klass, Lilla banan
År Namn
1994 Olle Johansson
A-klass, Lilla banan 1995 Gunbritt Burwall
År Namn 1996 inställt
1994 Bo Jidestig 1997 Karl-Johan Drott
1995 Gunnar Langfors
1996 Jakob Berlin
1997 Claes Hallström
1998 Martin Söderberg Knatteklass, Lilla banan
1999 Tom Schönnings År Namn
2000 Jan Englund 1995 Jenny Gelin
2001 Björn Winell 1996 Joakim Eriksson
2002 Erik Hedlund 1997 Christoffer Gustafsson
2003 Oskar Eneman 1998 – 1999 inställt
2004 Daniel Björkman 2000 Sebastian Wikström
2005 ? 2001 Carl-Johan Hellström
2006 ? 2002 Fabian Söderberg
2007 ?
2008 ?
2009 ?
2010 ? Golfvärdmästarens vpr, Lilla banan
2011 ? År Namn
2001 Margreta Hallin
2002 Seppo Gerestrand
B-klass, Lilla banan 2003 Seppo Gerestrand
År Namn 2004 Yvonne Ericson
1994 Gunnar Fällman
1995 Aldo Mihel
1996 Bengt Einarsson
1997 Enny Brink
1998 Christian Borgström
1999 Ove Hedberg
2000 Leif Petersen
2001 Christoffer Landstedt
2002 Lennart Wettervik
2003 Johann Enmarc
2004 Erik Elander
2005 ?
2006 ?
2007 ?
2008 ?
2009 ?
2010 ?
2011 ?