Versamhetsplan

Verksamhetsplan Upsala GK Tävlingskommittén (TK) 2019

I sitt uppdrag skall TK (Tävlingskommittén) samverka med klubbens övriga kommittéer,
klubbdirektör, krögare, reception, banpersonal och övriga anställda så att klubbens hela
verksamhet utvecklas för alla medlemmars bästa.

TK har styrelsens uppdrag att planera och genomföra ett balanserat tävlingsprogram för
medlemmar och gästspelare. Ovanstående innebär att TK ska ha ett tävlingsprogram som
tillfredsställer önskemålen hos klubbens medlemmar.

En fördelning mellan singel- och olika former av partävlingar samt tävlingar för social
gemenskap.

Anordna tävlingar tillsammans med restaurang och shop.

Från och med 2018 ingår Regel- och Hcpkommittén under Tävlingskommittén.

Planeringen för 2019 års säsong innebär att TK ska arrangera klubbtävlingar i likhet med 2018 års schema.

* Titleist Masters

* Klubbmästerskap (Herr, Dam, Äkta Makar/Sambo, åldersklasser och Två Generationer).

För att utöka intresset för KM-tävlingar spelas även en hcpklass i samband med samtliga KM- tävlingar.

* Vandringspris och sponsrade tävlingar

* Par- och scrambletävlingar

* Av SGF och UGF tilldelade tävlingar. TK finns även som en resurs för tävlingsverksamheten som hanteras av andra kommittéer.

TK deltar i UGF:s tävlingsplanering med deltagande i ”Tävlingsutbyte Uppland”.

Om intresse finns planerar TK att före starten av 2019 år golfsäsong genomföra en utbildning för nya tävlingsledare.

TK kommer inför 2019 att lägga ett förslag till styrelsen att alla KM-tävlingar ska och alla andra klubbtävlingar ska ha en marknadsanpassad avgiftsbild.

Tävlingskommittén 2019

Christer Schenholm, ordförande
Tommy Wallin, ledamot
Håkan Pettersson
Lars Blom
Per-Arne Nyberg

Regel- och Hcpkommittén 2019

Einar Brekkan, ordförande
Thomas Erlandsson, ledamot
Stefan Bergström, ledamot