• Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

  Vision 50/50 – golfens jämställdhetsarbete

  Vi på Upsala GK har startat ett spännande och långsiktigt förändringsarbete för en mer inkluderande och jämställd golfklubb. Arbetet startar med en utbildning, klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 som vänder sig till klubbledning, styrelse, banchef och tränare i syfte att arbetet ska få fäste och bli en integrerad del i klubbens övergripande utvecklingsarbete. Hoppas att ni medlemmar vill hänga med oss på resan!


  Varför gör vi det här?
  Att arbeta med och ta ställning för jämställdhet blir allt viktigare när medvetenheten om frågorna ökar i samhället. Ett jämställt samhälle och jämställd idrott är en självklarhet. Jämställdhet är en prioriterad fråga för Riksidrottsförbundet och Strategi 2025. Golfen är inte jämställd. Bara 30% av svenska golfare är kvinnor, bara 10% av svenska golfklubbar har kvinnlig ordförande och på tränarsidan är det lika illa – bara9% kvinnliga tränare! Upsala GK vill vara med och förändra detta! Vision 50/50 handlar inte bara om jämställdhet utan utvecklingsprogrammet skärskådar ALLA aspekter av klubbens verksamhet. Vi skall bli mer inkluderande och välkomnande!


  Vad är Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50?
  Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 är den första digitala utbildningen i sitt slag i Idrottssverige, utvecklad av Svenska Golfförbundet i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker. På webben finns filmer, föreläsningar, forskningsrön, uppgifter och mallar som stöd för att inleda ett förändringsarbete på golfklubben. Läs mer på golf.se.

  Programmet har ett trettiotal platser årligen och vi är antagna och startar vårt arbete nu.
  Klubbens Vision 50/50-styrgrupp består av preliminärt 14 personer:

  Monica Wiig, processledare
  Christer Schenholm, Klubbchef
  Lasse Carlsson, anläggningsansvarig
  Einar Brekkan, styrelseordförande
  Tommy Wallin, styrelseledamot
  Jakob Ekman, styrleseledamot
  Bengt Simonsson, styrelseledamot
  Magni Sigurdsson, styrelseledamot
  Pierre Roos, styrelseledamot
  Cal Magnus Strömberg, ordförande valberedning
  Mia Lidberg, valberedning
  Kristina Eriksson, valberedning
  Jakob Mattebo
  Marcus Eidelöf, tränare

  Nu ska vi skaffa oss viktig kunskap, spana på vår verksamhet, göra nulägesanalyser och så småningom sätta samman en handlingsplan för ett hållbart utvecklingsarbete över tid. En del i programmet är Redo för golf, en ny introduktion av nya golfare som ingår i Vision 50/50-programmet.


  Vad är Vision 50/50?
  Vision 50/50 är Svenska Golfförbundets långsiktiga förändringsarbete för ett jämställt och inkluderande Golfsverige med en jämnare könsfördelning bland golfspelare och i ledande positioner.

  Initiativet ligger i linje med och bidrar till förbundets vision ”Världens bästa golf – för alla” och värdegrund ”För golfens bästa – i tidens anda”. Arbetet har kvalitetssäkrats genom forskning och omfattar utbildning och operativt förändringsarbete på alla nivåer – i förbundet, distrikten och på golfklubbarna. Mål fram till 2020:

  • 200 klubbar ska ha påbörjat ett förändringsarbete enligt Vision 50/50
  • 10 000 fler kvinnor som medlemmar
  • Minst 35 procent kvinnor som ledamöter i golfklubbarnas styrelser/valberedningar

   

  Vill du veta mer om klubbens Vision 50/50-arbete, kontakta:

  Monica Wiig, processledare, 070-6116024; monica.wiig@gmail.com
  Einar Brekkan, ordförande, 070-8694969,
  einar@brekkan.com