Utmärkelser och förtjänsttecken Upsala Golfklubb

Hedersordförande

Professor Robin Fåhræus
Disponent Tore Dahlström

Hedersmedlemmar

Professor Gregor Paulsson
Överste Olle Norrman
Överste Sven Almqvist
Lektor Nils O. Nyberg
Disponent Waldemar Bobeck
Direktör Sten Nordenman
Greenkeeper Einar Jansson
Golftränare Karl Hagström
Idrottslärare Hillewi Hagström
Civilingenjör Bo Malmborg

Ständiga Medlemmar

Harald Carlsson
Maud Carlsson
Holger Jansson

Kallad Medlem

Överste Helmer Bratt

Förtjänsttecken

1 – Sten Nordenman
2 – Waldemar Bobeck
3 – Tore Dahlström
4 – Nils O. Nyberg
5 – Arne Lindell
6 – Karl Hagström
7 – Einar Jansson
8 – Olle Sjövall
9 – Holger Jansson
10 – Johan W. Hillbom
11 – Maud Carlsson
12 – Gustaf Lind
13 – Göran Berlin
14 – Jan O. af Uhr
15 – Hillewi Hagström
16 – Karl-Erik Fjellström
17 – Torsten Olsson
18 – Ulla Stahle
19 – Karl-Johan Köhler
20 – Bo Malmborg