Styrelseprotokoll/referat

På styrelsemöte nr 20 beslutade styrelsen att protokoll från styrelsens möten fortsättningsvis inte ska vara offentliga. Detta beslut fattades i enlighet med Svenska Golfförbundets rekommendationer samt enligt rekommendation från klubbens revisor vid årsmötet 2017.

För att underlätta för de medlemmarna att vill följa styrelsens arbete kommer fortsättningsvis en beslutslogg att publiceras. Loggen innehåller de beslut som styrelsen fattat hittills under verksamhetetsåret.

Historiska protokoll som funnits på gamla hemsidan kommer att flyttas hit i omgångar.

Golf i Uppsala - tidsbokning

Boka starttid direkt!

Varmt välkommen till Upsala Golfklubb!