Årsmöte har hållits

Den 28 mars samlades 120 personer i Ekonomikums hörsal 3 för att genomföra Upsala golfklubbs årsmöte. Årets mötesordförande var Mats Enquist som svingade ordförandeklubban med bravur och lyckades med konststycket att få mötesdeltagarna att hålla tidsschemat. Protokollet från årsmötet är nu justerat och finns tillgängligt på webben.

Klubbens nya krögare, Restaurang Håmö Gård, bjöd på delikata tilltugg under en paus i mötet.

Vid årsmötet fastställdes bland annat en uppdatering av klubbens stadgar, som i och med detta fått en ny struktur enligt anvisningar från Svenska Golfförbundet. Stadgarna finns också tillgängliga på webben.

Avslutningsvis avtackades avgående styrelseledamöter och mötesordförande av vår nye ordförande Anders Kylesten.

Den parentation över avlidna medlemmar som hållits vid förutvarande årsmöten kommer i år att genomföras ute på klubben. Vi återkommer med tidpunkt för detta. 

Årsmötesprotokoll

Uppdaterade stadgar

Golf i Uppsala tidsbokning

Boka starttid direkt!

En plats för alla, en plats att längta till